MDI

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is in 1997 opgericht door Stichting Magenta ter bestrijding van discriminatie op het Nederlandse gedeelte van het internet. Het MDI is verantwoordelijk voor de verwijdering van duizenden strafbare uitingen sinds 1997. Daarnaast verzorgt het MDI onder meer educatieve trainingen voor internetgebruikers, website moderatoren, politie en justitie. Wanneer nodig, treft het MDI juridische maatregelen. Het MDI is onderdeel van Stichting Magenta en wordt sinds eind 2012 niet meer gefinancierd door de overheid.

header_mdi