Profiel

Magenta is een onafhankelijke organisatie die vanuit Amsterdam in Nederland, Europa en ook wereldwijd werkt aan een inclusieve samenleving. Sinds de oprichting in 1992 heeft Magenta op verschillende maar altijd innovatieve manieren bijgedragen aan het bestrijden van discriminatie, waar dan ook, tegen wie dan ook, op welke manier dan ook. Antisemitisme of haat tegen moslims, discriminatie op grond van afkomst, stereotypering op grond van nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur: ons werkterrein is breed en veelvormig, de reden waarom de activiteiten van Magenta ook gekenmerkt worden door een grote verscheidenheid. Op steeds andere manieren poogt Magenta op een concrete, praktische en niet-ideologische manier discriminatie aan de kaak te stellen en terug te dringen. Daarbij probeert Magenta buiten de geijkte kaders te denken of risico's te nemen. Magenta werkt samen met ieder die vòòr anti-racisme, anti-discriminatie, mensenrechten, democratie en een geweldloze samenleving is.

De belangrijkste projecten:

Meldpunt Discriminatie Internet

Kort na de oprichting werd Magenta de eerste organisatie ter wereld die zich inzette voor het bestrijden van discriminatie op het internet. Sindsdien is Magenta meer dan elfduizend maal opgetreden tegen discriminatoire uitingen op Internet. Magenta toetst of de uiting strafbaar zou kunnen zijn en verzoekt in dat geval om verwijdering. Dat lukte in 2012 in maar liefst 78% van de gevallen. Maar het bewerkstelligen van verwijdering alleen is niet de enige manier om discriminatie op Internet te bestrijden. Sinds 2012 werkt Magenta aan de ontwikkeling van een z.g counterspeechstrategie; het weerspreken van aantijgingen of loze beweringen en het voeren van positieve campagnes op Internet.

Trainingscentrum

Magenta draagt actief bij aan het overdragen van kennis en ervaring. Magenta organiseert trainingen en workshops en laat de deelnemers op die manier kennis maken met het palet aan mogelijkheden om discriminatie op internet actief te bestrijden.

Netwerkfacilitering

Via de website ICARE.TO (Internet Center Anti Racism Europe) ondersteunt Magenta activiteiten en organisaties op het gebied van democratische, geweldloze mensenrechtenverdediging en antiracisme via informatieverschaffing, verslag doen van relevante evenementen, onderlinge communicatiebevordering, het ondersteunen van campagnes en acties en het stimuleren van multidisciplinaire internationale samenwerking.

Internationale samenwerking tegen cyberhaat

Magenta voert ook het secretariaat van het International Network Against Cyber Hate (INACH). Aan dit Netwerk doen inmiddels organisaties in 20 landen mee, die ieder op hun eigen manier cyberhaat aan de kaak stellen, de rechten van álle internetgebruikers beschermen en respect tussen mensen bevorderen. INACH doet dat onder andere door met deelnemende organisaties ervaringen en informatie uit te wisselen, conferenties en workshops te organiseren en cyberhate hoog op de internationale agenda proberen te plaatsen en houden.

Magenta staat internationaal bekend om zijn baanbrekende aanpak: competent en juridisch doordacht waar nodig; activistisch waar mogelijk, adviserend en ondersteunend waar gewenst, maar steeds innovatief, initiatiefrijk en vasthoudend.

Bestuur

Prof. Dr. H. (Rik) Kaspersen, voorzitter
Dhr. Drs. O. (Onno) Rodbard, , penningmeester
Mw. Dr. A. (Alexis) Aronowitz, lid
Dhr. Drs. F. (Firoez) Azarhoosh, lid

Management team

Dhr. R. (Ronald) Eissens, Algemeen Directeur
Mw. S.H.C. (Suzette) Bronkhorst, Directeur Projects

Financieel

Het werk van de stichting wordt in 2013 mogelijk gemaakt door bijdrages van Open Society Institute/Open Society Foundations (OSI/OSF), de OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) en de Fondation Verbe et Lumiere-Vigilance.