Actueel

Juli 2013 - MDI start nieuwe web-advertentie campagne voor het melden van haat op Internet, 'Haat ik dat maar niet gedaan'. 

Juni 2013 - Magenta biedt twee dagen onderdak aan het EUJS Seminar on Extremism in Europe

eujssem

Mei 2013 - Counter speech workshop 2013

Van 6 tot 8 mei 2013, aansluitend op de jaarlijkse INACH ledenvergadering, hield INACH een Counter Speech training workshop als onderdeel van een door het OSI Xen Fonds gefinancierde project om Haat op Internet tegen te gaan. De workshop, georganiseerd door de INACH secretariaat ten kantore van Stichting Magenta in Amsterdam was zeer succesvol. Trainers en experts uit de Verenigde Staten, Tsjechië, Israël en Nederland werkten met 24 deelnemers uit heel Europa. Het programma van de workshop behandelde (o.a.) de vele varieteiten van online haatzaaien, gaf instrumenten voor het tegengaan van online haat en leerde deeknemers hands-on tegengaan van online haat door midel van online discussie, ontmaskeren van discriminerende Internet mythen, het plaatsen van positieve informatie en het creëren van positieve campagnes. Later in het jaar zal een follow-up training worden georganiseerd.

Januari 2013 - het MDI project wordt na 17 jaar niet langer gefinancierd door de Nederlandse staat als gevolg van bezuinigingsmaatregelen.