Changing Room

Hoe kunt u zich inzetten?

Vaak horen we mensen zeggen "Maar hoe kan ik, één mens, iets veranderen!". We hebben allemaal wel een of meerdere personen in ons leven gehad, die ons anders naar de dingen hebben laten kijken of ons gedrag hebben doen veranderen. Dat is iets wat overal en altijd voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan politieke verkiezingen, het uitbrengen van een stem kan soms enorme gevolgen hebben voor een land of zelfs voor de hele wereld.

Als u de mensenrechten wilt steunen en verdedigen, strijd dan tegen discriminatie, vecht voor een betere wereld. U kunt zich al inzetten door simpelweg naar uw directe omgeving te kijken, uw werkplek, de buurt, uw familie en vrienden. Als u onrecht ziet of vooroordelen opmerkt, praat dan met de mensen die daar voorstander van zijn en het in stand houden. Vergroot het bewustzijn omtrent deze kwesties.     
 
Informeer uzelf over de rechten van de mens en discriminatie. Op het internet zijn vele nuttige informatiebronnen te vinden. Kijk maar eens hier.

Als u graag meer wilt doen, wordt dan vrijwilliger bij een mensenrechten of anti-discriminatie organisatie. Help hen bij hun werk of doneer geld zodat zij hun werk kunnen blijven doen.