1996
In het eerste kwartaal van 1996 organiseerde Magenta samen met AFA Landelijk en Nederland bekent Kleur diverse ondersteuningscampagnes voor tegenacties bij demonstraties van extreem-rechts (o.a. in Zwolle en Leerdam). Gesprekken over een gezamenlijk beleid culimineerden in landelijke afspraken tussen anti-racisme groeperingen, migrantenorganisaties, Joodse organisaties, ADB's en anderen over hoe om te gaan met zich publiek manifesterend extreem-rechts.

In Maart liet Magenta Jane Elliott, bekend van haar oefening 'Brown Eyes Blue Eyes, naar Nederland komen om een tiental mensen te trainen. Voorafgaand aan deze training vond een workshop plaats waar een breed scala van mensen aan deelnam, o.a. politici, politiefunctionarissen, ADB medewerkers.

Samen met Jane Elliot maakte Magenta een specifiek op de Nederlandse situatie toegesneden versie van 'bruine ogen, blauwe ogen' om deze tijdens ons varende voorlichtingsproject toe te passen.
Door Elkaar, Voor Elkaar (het boot project)
20 mei t/m 22 juni 1996

School Zonder Racisme en Magenta organiseerden een varend voorlichtingsproject over racisme, discriminatie en intolerantie onder het motto "Door elkaar....voor elkaar !!". Gedurende 5 weken, van 20 mei tot en met 22 juni 1996, voer de coaster 'De Zeester' over de binnenwateren van Nederland en deed 25 steden aan. Aan boord van het schip vond een keur aan activiteiten voor scholieren in de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar plaats met als doel het stimuleren van een anti-racistisch bewustzijn. Aan boord was ook de eerste varende Internetverbinding. De doelgroep was scholieren van scholen in en rond de steden die het schip bezocht. Dit waren Scholen die zijn aangesloten bij 'School zonder Racisme', maar ook scholen die daar (nog) niet bij zijn aangesloten. De oefening Brown Eyes Blue Eyes werd door medewerkers van Magenta met groot succes gedaan met 3000 leerlingen in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar. Een compleet verslag van dit project kunt u vinden op de oude project Homepage