1995
Damdebat 4 maart

In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Europese campagne 'Allemaal anders, allemaal gelijk' organiseerde Magenta op 4 maart een publieksdebat op de Dam in Amsterdam. De discussie werd geleid door Jessica Dikmoet van Migranten TV. Het straatdebat was gericht op de doorsnee kiezer, Voorafgaand en tijdens de discussie werd er op de Dam wederom de 'brief aan de kiezers' uitgedeeld (aangepast op de Provinciale Staten verkiezingen).

Mei - Stichting Magenta is de eerste Nederlandse Antiracisme organisatie op Internet en wordt onmiddelijk geconfronteerd met racistische uitingen in de Nieuwsgroepen van de Free provider De Digitale Stad (DDS)
Sarajevo Calling, maart/april 1995

In deze periode organiseerde de stichting i.s.m. de Stichting Vrienden van La Benevolencija Sarajevo het project 'Sarajevo Calling', een actie voor noodhulp aan de inwoners van Sarajevo. Aan de actie deden alle Nederlandse Jac Hermans/A&P supermarkten en 36 De Boer Super markten mee. Tienduizenden artikelen werden verzameld. Het TV spotje voor de actie, met Diewertje Blok, werd gedurende 1 week iedere dag gratis uitgezonden door AT5, Stads TV Rotterdam, Omroep Friesland, Migranten Televisie Amsterdam en MTV Europe. Door diverse bedrijven werden goederen geschonken, o.a. 100.000 vitaminepillen en 1000 brilleglazen.
koninklijke luchtmacht

Apothekers zonder grenzen schonk 20 kubieke meter verband, operatiemaskers, operatiekleding, handschoenen en andere broodnodige ziekenhuisbenodigdheden. Diverse Nederlandse transportbedrijven zorgden voor gratis vervoer van goederen in Nederland, PTT-Telecom stelde gratis een mobiele telefoon (GSM) ter beschikking. De stichting Loods 6 leverde gratis opslagruimte, De Koninklijke Landmacht transporteerde de goederen van Apothekers zonder grenzen binnen Nederland. Eind April vervoerde de Koninklijke Luchtmacht de goederen naar Ancona in Italië, waar deze overgenomen werden door UNHCR. Vanwege de blokkade bereikte het totaal aan goederen (65 ton) Sarajevo uiteindelijk in november, als eerste transport na de blokkade. De stichting Magenta besloot tot het organiseren van het project na een verzoek van de stichting ‘Vrienden van La Benevolencija’ en met de hulp van o.a. De Motor Transport Groep Koninklijke Luchtmacht , het Ministerie van Defensie, ID-TV, Diewertje Blok, de Nederlandse Spoorwegen, De Boer Supermarkten, A&P supermarkten en Apothekers Zonder Grenzen
Augustus 1995 - Kerwin-Herdenking

De jaarlijkse Kerwinherdenking werd dit jaar op 21 augustus gehouden. Deze keer namen Magenta en de werkgroep tolerantie van Vereniging ‘31 het leeuwedeel van de organisatie voor hun rekening. De herdenking, waaraan ‘s middags op de Dam een debat over extreem-rechts vooraf ging, was een goedbezochte en waardige gebeurtenis. Er waren o.a. afvaardigingen van: de Gemeenteraad, de zaakgelastigde minister voor de Antillen, de familie van Kerwin en diverse organisaties.
Het Grote Damdebat, 16 september 1995

In het kader van bestuurlijke vernieuwing en ter bevordering van betere contacten tussen burgers en bestuur organiseerde Magenta op 16 september i.s.m. de Gemeente Amsterdam een Groot Damdebat waar Gemeenteraadsleden, Wethouders, maatschappelijke organisaties en gewone Amsterdammers aan deelnamen. O.l.v. Jessica Dikmoet, Rob Zwetsloot, Leo Jacobs, Bernadette de Wit e.a. werd gediscussieerd over tal van onderwerpen zoals werk en inkomen, veiligheid en discriminatie.