1994
Februari - De Geef

Racisme geen stem Tram.
In de week voorafgaand aan de Gemeenteraadsverkiezingen reed Magenta met een oude historische tram door Amsterdam om de Amsterdammers op te roepen te gaan stemmen, maar 'racisme geen stem te geven'. Het project ging van start direct na de herdenking van de Februaristaking met een rit met genodigden vanaf de Dokwerker naar het Centraal Station. Iedere dag tram deelden gemeenteraadsleden en kandidaat-gemeenteraadsleden vanaf de tram een Amsterdamse versie uit van de 'brief aan de kiezers' (Zie ook trein-project). Veel Amsterdammers maakten gebruik van de gelegenheid om met de tram mee te rijden en te discussieren met onze medewerkers en de politici.

April - manifestatie bij installatie van de nieuwe Gemeenteraad.
Op 12 april 1994 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en organiseerde Magenta i.s.m. de ambtenaren van de secretarie en de Abva/Kabo een werkonderbreking en manifestatie voor het stadhuis om te protesteren tegen de installatie van 4 CD raadsleden. Na de installatie van de raad werd de vergadering geschorst en voerden vanaf het dakterras naast de raadszaal diverse personen, waaronder Louis Genet namens de Raad, Rabbijn Awraham Soetendorp, Els Abspoel namens de secretarieambtenaren en Meindert v.d. Berg namens de Abva Kabo het woord. Een groot aantal ambtenaren legde het werk neer en sloot zich buiten het gebouw aan bij de verzamelde menigte. Ter afsluiting van de manifestatie zong Harry Slinger zijn bekende lied 'Hee Amsterdam, ze zeggen dat je bent verandert'. De manifestatie, die in goed overleg met het stadhuis werd georganiseerd, verliep rustig en waardig.
De geef racisme geen stem trein, 25 t/m 30 april 1994.

Het grootste project van de stichting Magenta tot dan toe. Over het verloop zijn wij bijzonder tevreden. Vlak voor de landelijke verkiezingen heeft Magenta een trein door Nederland laten rijden met als doel de bevolking op te roepen 'racisme geen stem' te geven en op een democratische partij te stemmen. In de 24 steden waar de trein stopte werd dit o.m. gedaan door het uitdelen van infomateriaal over extreem-rechts, buttons, een zgn. 'brief aan de kiezers' (met daarin 8 redenen om niet op extreemrechts te stemmen) en het inzetten van bekende Nederlanders/artiesten. Ook had de trein een tentoonstelling van de Anne Frank Stichting over extreem-rechts aan boord. Door de crew en bekende Nederlanders zijn gedurende de zes dagen dat de trein door Nederland reed 22.000 'brieven aan de kiezers' uitgedeeld op de stations, stationspleinen en in de centra van de steden. Verder zijn er 50.000 van de door Magenta gemaakte 'Geef racisme geen stem' buttons 'afgezet', en is er, ondanks de korte verblijfstijd per station van 45 minuten, flink gediscussieerd met kiezers. Enkele duizenden mensen, waaronder veel scholieren, hebben de trein bezocht en de tentoonstelling van de Anne Frank Stichting over extreemrechts bekeken. Los van het eigen materiaal van Magenta is er door diverse landelijke en lokale anti-racisme organisaties gebruik gemaakt van de gelegenheid door het meegeven van voorlichtingsmateriaal, folders, posters, kaarten, etc. Ook dit materiaal hebben wij door het hele land kunnen verspreiden. Het 'inzetten' van bekende Nederlanders zoals Nelly Frijda, Donald Jones, Willem Wilmink, de complete cast van 'Vrouwenvleugel' e.a. op de stations had het gewenste effect. Ontvangers van de 'brief aan de kiezers' namen deze, komende van een bekend persoon, eerder aan en namen de inhoud serieus.
Lamar treedt op

De lokale organisaties en vertegenwoordigers van Gemeentebesturen gaven bij aankomst van de trein meestal acte de pr├ęsence. Ook werden in de meeste steden op en rond de stations door lokale organisaties kleine manifestaties gehouden, over het algemeen in goede samenwerking met NS en Gemeente. In ongeveer acht steden was dat niet het geval.

lamarmagenta

Hier viel de belangstelling voor de trein, de muziek en het infomateriaal tegen. Lokale organisaties waren daar niet in staat of bereid geweest activiteiten te organiseren en aan promotie/vooraankondiging te doen. De landelijke en lokale media hebben er voor gezorgd dat het project en het doel de nodige bekendheid kregen. De crew heeft in 6 dagen tijd ca. 70 interviews gegeven. Ook dit had als resultaat dat de '8 redenen om niet op extreemrechts te stemmen' zich als een olievlek over het land hebben verspreid. Het project werd gerealiseerd met steun van, en in samenwerking met Gemeentebesturen, Provincies en het Rijk.

Als 'spin-off' van het project met de 'trein' en de 'tram' is de Witzwarte 'geef racisme geen stem' button' ontstaan.button Deze button is tijdens beide projecten gratis uitgedeeld (55.000 totaal) en ging rond de verkiezingen een geheel eigen leven leiden. Wij kregen aanvragen van allerlei personen en organisaties uit het land. Uiteindelijk hebben wij nog eens 20.000 buttons gedistribueerd via politieke partijen, gemeenten, scholen, vakbonden, maatschappelijke organisaties etc. Ook de brief aan de kiezers wordt, soms in aangepaste vorm, nog altijd gebruikt.