The Crosspoint currently links over 2000 organizations in 114 countries!

Search the Crosspoint! powered by FreeFind

Sweden

ANTI RACISM/ANTI FASCISM ¤ MIGRANTS/DIVERSITY ¤ JEWISH/SHOAH
ROMA, SINTI & TRAVELLERS ¤ INDIGENOUS RESOURCES ¤ HUMAN RIGHTS/REFUGEES
DISABILITY RESOURCES ¤ GAY&LESBIAN RESOURCES ¤ WOMEN ¤ MISC./REGIONALAnti Racism/Anti Fascism

 • Centrum mot rasism
 • Hasans Vänner mot våld och rasism
  Antiracist local organisation in Stockholm. On the 11 March 1992 we founded the association Hasans vänner mot våld och rasism (Friends of Hasan against violence and racism), building on a concept of direct democracy with the members meeting making all major decisions. All the individual groups within Hasans vänner work with projects they are interested in and are self-responsible for these projects.
 • Samling mot rasism och diskriminering
  Immigrant-institutet - centrum mot rasism och diskriminering. Målsättningen är att för invandrares och andra minoriteters del påverka utvecklingen mot jämställdhet och lika rätt inom samhällets alla områden, arbetsmarknaden, rättssystemet mm.
 • Sverige mot rasism
  ger en samlad bild nationellt och internationellt av det arbete mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering som pågår inom olika samhällssektorer och på olika nivåer.
  Swedish Integration Board site about work, research and law against racism/discrimination. Also has links, news and descriptions of institutions that work against racism/discrimination

Migrants/Diversity

 • Immigrant-institutet Immigrant Institute Research and documentation center on migration. Meeting place of cultures
 • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
  DO utses av regeringen och ska arbeta för att etnisk diskriminering inte förekommer i samhället. Med etnisk diskriminering menas orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Jewish/Shoah

 • Institutet för Judisk Kultur - Institute for Jewish Culture IJK startade sin verksamhet 1975. Vår målsättning är att stödja kultur- och föreningsverksamhet samt att främja informations- och utbildningsaktiviteter inom en brett definierad judaistik.
  IJK:s verksamhet riktar sig såväl till den judiska som icke-judiska allmänheten i Sverige. Från att huvudsakligen ha varit en verksamhetskonsult har vi genom åren vuxit till en stöd- och informationsinstitution åt såväl föreningar som skolor, enskilda elever, universitetsinstitutioner, studenter, bildningsförbund och den breda allmänheten.
 • Your Gateway to Swedish Jewry
  maintained by the Hatikva Project in Stockholm. From this page you'll find links to help you to the Swedish Jewish sites available today on the World Wide Web.
 • March of the Living Sweden
 • the Living history project During the course of the party political debate in June 1997, the Prime Minister, Gšran Persson, promised "information about what happened during the Second World War, the view of humanity underlying the Holocaust". The Prime Minister's statement was prompted by the realization that the Holocaust is a constant warning of what can happen if we fail to maintain a continuous discussion about the importance of democracy and humanity.

Roma, Sinti & Travellers

 • Lennys Resande sida En Resande sida om svenska Resande(Tattare) om Historia,chatt,Fakta,Gästbok mm

Indigenous Resources

 • Saami Council The Saami Council was established in 1956 and in general its purposes are:
 • to promote the interests of the Saami as a nation;
 • to consolidate the feeling of affinity among the Saami people;
 • to attain recognition for the Saami as a nation and to maintain the economic, social and cultural rights of the Saami in the legislation of the four states. (Norway, Sweden, Russia and Finland)
  This can be achieved through agreements between these states and the bodies representing the Saami people, the Saami parliaments.

Human Rights/Refugees

Disability Resources

 • Institute on Independent Living
  Stiftelsens ändamål är att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i Sverige och internationellt genom att bedriva utbildningsprojekt. Stiftelsen ska samarbeta och samordna sin verksamhet med liknande forsknings-, tränings- och informationscenter som främjar självbestämmande för människor med funktionshinder.
 • Handikappombudsmannen
  The Swedish Disability Ombudsman (Handikappombudsmannen - HO) works for people with disability. The HO is a government agency.

Gay & Lesbian Resources

 • Homosexuella Socialister
 • RFSL Riksförbundet för homo- och bisexuellas rättigheter.
  The Swedish Federation for Gay and Lesbian Rights.
 • Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
  The Ombudsman against Discrimination on grounds of Sexual Orientation (HomO) is appointed by the Government. The authority is commissioned to combat homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in all areas of Swedish society. The right to not be subjected to unjust treatment because of one's sexual orientation - or, expressed in more everyday terms, the right to love whomever one wishes - is a basic human right, not a negotiable concession.

Women

 • Allt är MöjligtDet mediekritiska nätverket Allt är Möjligt bildades 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. Vi diskuterade hur medierna påverkar oss och hur vi kan påverka dem. När vi började agera utåt upptäckte vi att fler tyckte som vi, både här i Sverige men också internationellt.
  Allt är Möjligts är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. Här på webbplatsen hittar du nyttiga länkar till andra organisationer och instanser som arbetar med ett mediekritiskt förhållningssätt.
  The mediacritical network Allt är Mojligt (Everything is Possible) monitors and questions female and male stereotypes in image. We promote diversity.
  Allt är Möjligt is a non-profit organization that was founded in Gothenburg, Sweden, in 1992. We participate in the public discussion in different ways: we report discriminating ads, talk back to the media and companies, write columns and opinion articles. Allt är Möjligt also lectures in schools, workplaces and participates in panels and discussions. In Swedish and English (summary).
 • Kvinnoforum is committed to work with women and men for their equal participation in creating possibilities for the new millennium. Kvinnoforum believes that women and men have great possibilities to change – a humane outlook on life. Kvinnoforum makes efficient use of human resources in building on diversity, especially differences between men and women.
 • ROKS, Stockholm National Organization for Battered Women's Shelters in Sweden. Organizes most of the women's shelters in Sweden. Educates, arranges conferences, publishes a magazine "Kvinnotryck" and books and pamphlets on all forms of sexual violence against women and girls, initiates feminist research and gives service to our memberorganizations and to the public.

Misc/Regional

 • Länkskafferiet
  Länkskafferiet är en samling länkar till informationskällor på Internet. Dessa informationskällor kallar vi webbplatser och hela samlingen kallas för databas. Alla webbplatserna i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet och riktar sig främst till er som är 10-15 år. Genom att lärare och bibliotekarier har kvalitetsbedömt webbplatserna skiljer sig Länkskafferiet från de vanliga söktjänsterna. I Länkskafferiet är webbplatserna grupperade i ämnen och kort beskrivna så att du enkelt och snabbt skall hitta vad du söker. Du kan hitta länkarna på olika sätt. Antingen genom att klicka på ämnena eller genom att söka på ord med sökverktyget.
  The Link Larder is a database for educational use and is meant to be a pedagogical aid for Swedish pupils, especially those between 10 and 15 years of age, in their search for useful information on the Internet. The Link Larder consists of subject structured and quality-assessed Internet information resources. All the web sites are classified and arranged in 12 main groups. The classification is based upon the traditional Swedish classification system for public and school libraries.
 • ECMI The European Centre for Minority Issues is a non-partisan, bi-national institution founded in 1996 by the Governments of the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, and the German State of Schleswig-Holstein. The three founders are represented by the Danish Ministry of Research and Information Technology, the German Federal Ministry of the Interior, and the Schleswig-Holstein Ministry of Education, Science, Research and Cultural Affairs.
 • The Euro-Med Youth Platform
  Young people & youth organisations in the Euro-Mediterrenean region.
  The Platform aims at bringing young people from the region together in an environment of tolerance and mutual understanding, facilitating networking between us, assisting in the capacity building of our organisations, increasing our participation, sharing of relevant information, and exchanging good practice.
  Our objectives are the nurturing of democracy and its established instruments, and fostering mutual understanding as well as improvement in the issues of racism, gender equality and minority rights.
 • European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia The primary task of the Centre is to provide the EU Community and its Member States with objective, reliable and comparable data at European level on the phenomena of racism, xenophobia an anti-Semitism in order to help them when they take measures or formulate courses of action within their respectives spheres of competence. The Centre studies the extent and development of the phenomena and manifestations of racism, xenophobia and anti-Semitism, analyses their causes, consequences and effects and examines examples of good practice in dealing with them.
 • United for Intercultural Action European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees.
 • Youth Against Racism in Europe
 • European Network Against Racism to combat racism from all the EU Member States
 • The Migration Policy Group MPG was established as an independent, not for profit organisation based in Brussels. MPG is committed to improving policy development on migration and related issues through the promotion of facilitated exchange between key stakeholders in Europe, North America and the international community, and through the production of substantive, comparative policy analysis. MPG bases its activities on the belief that high-level discussion and debate within and between countries among representatives of all sectors of society - public, private, and business - can contribute to the identification and implementation of innovative and effective solutions to the challenges posed by migration.
 • European Federation for Intercultural Learning
 • Education without prejudice.A site about Diversity in Early Childhood, Education and Training. This site wants to help create a European network on anti-bias education in the early years. It contains background information, events, training resources and discussion groups. Belgium and other countries.
 • ECRI The European Commission against Racism and Intolerance is a body of the Council of Europe set up by the first Summit of Heads of State and of Government of the member States of the Council of Europe held in Vienna in October 1993.
 • EWL/LEF. The European Women's Lobby is the largest co-ordinating body of national and European non-governmental women's organisations in the European Union, with over 2,700 member associations in the 15 Member States.
  Le Lobby européen des femmes est la plus grande coalition de femmes de l'Union européenne. Il est composé d'organisations féminines nationales des 15 Etats membres et d'organisations européennes. Le LEF compte actuellement plus de 2700 membres.
 • Tolerantschools – a European network
  The EU-financed project "Tolerantschools – a European network" by offering an own internet and communication platform enables the presentation of innovative European projects and initiatives, the exchange of experiences of its actors, their networking and co-operation, the quest for suitable project partners and the further development of pedagogical methods. The project is coordinated by the DGB-Bildungswerk Berlin-Brandenburg/Germany.

Submit your URL | About the Crosspoint | Search the Crosspoint
Magenta Foundation
Created by Magenta Foundation © 1996-2005 Amsterdam.
All suggestions & comments please to xpoint@magenta.nl