The Crosspoint currently links over 2000 organizations in 114 countries!

Search the Crosspoint! powered by FreeFind

The Netherlands

ANTI RACISM/ANTI FASCISM ¤ ADB'S/MELDPUNTEN ¤ MIGRANTS/DIVERSITY
HUMAN RIGHTS/REFUGEES ¤ WOMEN ¤ GAY&LESBIAN RESOURCES
JEWISH/SHOAH ¤ MISC./REGIONALAnti Racism/Anti Fascism

 • Anti Fascistische Aktie (AFA)/Alert! Anti Fascist Action/een uitgave van Anti-Fascistische Actie Nederland
 • Autonoom Centrum Autonomous Centre
 • De Fabel van de illegaal
 • Hannie Schaft
  In strijd tegen het fascisme Hannie Schaft, ook wel bekend als het meisje met het rode haar, is de bekendste Nederlandse verzetsstrijdster. Ze studeerde rechten in Amsterdam aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Aan het einde van de oorlog werd ze door de Duitse bezetters opgepakt en kort daarna vermoord.
 • KAFKA
  anti-fascist researchgroup based in the Netherlands.(Dutch only).
 • Art.1
  Art.1 [spreek uit: artikel 1] is de landelijke vereniging tegen discriminatie. In deze vereniging hebben lokale en regionale antidiscriminatiebureaus (ADBs) en het voormalig Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) hun krachten en expertise gebundeld om elkaar te ondersteunen en versterken op het gebied van discriminatiebestrijding. De leden van Art.1 zijn de ADBs. Het landelijk bureau wordt gevormd door het voormalige LBR.
  Art.1 [pronounced : article 1] is the national association against discrimination. In this association, local and regional anti-discrimination bureaus (ADBs) and the former National Bureau against Discrimination (LBR) have pooled their powers and expertise in order to support and strengthen each other in the battle against discrimination. The members of Art.1 are the ADBs. The national bureau has been created from the former LBR.
 • Stichting Magenta/Magenta Foundation
 • Nationaal Comité 4 en 5 mei National Committee 4 & 5 may
 • Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
  Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) heeft in 1999 het initiatief genomen tot de oprichting van het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. Een monument met een statische en dynamische dimensie. Het statische monument werd op 1 juli 2002 in het Oosterpark onthuld in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Beatrix en vele andere genodigden uit zowel binnen- als buitenland. Het dynamisch monument, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), is op 1 juli 2003 geopend bij de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij 140 jaar geleden.
 • Socia Media: De Aktie Agenda Dutch only
 • Stop Neo Nazisme Now
  Deze site wil een zinnige discussie over deze onderwerpen op gang brengen zonder te vervallen in rassenhaat en dom geroep. Kijk we weten allemaal dat racisme fout is. Je bent gewoon fout bezig als je iedereen over 1 kam wil scheren. Maar dat we met een probleem zitten in onze samenleving is duidelijk. En om neonazi's, racisten en fascisten de wind uit de zeilen te nemen kun je beter een verstandige discussie beginnen over het immigrantenbeleid.
 • Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts
 • Weleens geweigerd?
  Op stap met z'n vieren: ik (Surinamer) met m'n vriendin (Latino) samen met haar vriendin (Indo) en vriend (half indiaan half hindoestaan) zijn op weg naar een discotheek. We komen bij de portier aan. "Sorry jongens, jullie kunnen niet naar binnen" zegt een stevige uitsmijter. "Waarom niet?" vraagt n van ons. "Nou, jullie zijn te netjes gekleed"Terwijl ik wegliep dacht ik dit moet ik aan de kaak stellen, maar zondag was ik het alweer vergeten. Toen een andere vriend van mij 2 weken geleden geweigerd werd omdat hij geen "pasje" zou hebben en zijn leeftijdsgenoten zonder pasje gewoon mochten doorlopen was voor ons de maat vol! Vandaar onze protest site
 • Stichting Vrienden van Kerwin
  Stichting Vrienden van Kerwin (ned/engels) organiseerd de jaarlijkse herdenking voor Kerwin, een Antillianse jongen (15 jaar) die vermoord was in 1983 door een blanke leeftijdsgenoot. Ook werken zij pro-actief met jongeren om de bewustzijn van de verschillende vormen van racisme te verhogen en actief te bestrijden.

Anti Discriminatie Bureau's/Meldpunten


Migrants/Diversity

 • Djangan lupa Maluku
  Het idee is ontstaan na een tervergeefse poging om meer te weten te komen over de Molukse cultuur en achtergronden van de gemeenschap op Maluku zelf en natuurlijk in Nederland. Niet alleen maar zoals je Maluku in de reisgidsen ziet. Niet alleen maar als voorheen tropisch Nederland en ook niet als een zogenaamde 'provincie' van Indonesie.
 • De geschiedenis van Inburgering
 • Indisch Informatiepunt/The Dutch East-Indies Informationpoint is a "guide" for everybody who is interested in Eurasian culture in the Netherlands.
 • Integratie.Net
  Deze site is voor professionals en vrijwilligers op het gebied van de multiculturele samenleving, met het laatste nieuws over multiculturele ontwikkelingen, een actuele agenda, een uitgebreid overzicht van relevante links, en een verslag van de komende manifestaties over lifestyle, jeugd, werk en bedrijf en netwerken.
 • Interculturele communicatie
  Nederlands-talige website voor iedereen die op het terrein van interculturele communicatie bezig is. Dit thema wordt hier breed gedefinieerd en omvat interetnische relaties, minderhedenstudies, interculturele hulpverlening en management en intercultureel onderwijs.
 • Islam en Burgerschap
  Vanaf november 1996 houdt de stuurgroep Islam en Burgerschap zich bezig met de relatie tussen normen, waarden en burgerschap, en de rol die islamitische organisaties hierbij kunnen spelen. Inzet van de stuurgroep is het maatschappelijk debat binnen de moslimgemeenschap te stimuleren, en deze waar relevant te verbreden naar de gehele Nederlandse samenleving.
 • Stichting Lawine
  LAWINE is een (virtuele) ontmoetingsplaats voor bi-culturele liefdesrelaties en gezinnen. Lawine biedt preventieve voorlichting en training voor startende bi-culturele relaties middels o.a. workshops, training, documentatie en ongedwongen bijeenkomsten. In onze visie is een bi-culturele relatie grensoverschrijdend en moedig.
 • Stichting Malr@
  De Stichting Malr@ is begin maart 1997 opgericht door Molukse jongeren uit de Zuidoost-Molukse gemeenschap te Zwolle. Wij hebben als eerste doelstelling, om activiteiten te organiseren voor de ouderen in onze Molukse gemeenschap.Daarnaast willen wij via het Internet zoveel mogelijk over de Zuidoost-Molukse cultuur overbrengen.
  Yayasan Malr@ didirikan oleh pemuda masyarakat Maluku Tenggara di kota Zwolle pada mula bulan Maret 1997. Maksud pertama adalah penyediaan peristiwa bagi orang tua di golongan Maluku kami. Disamping itu kami ingin mengeluarkan sebanyak mungkin mengenai kebudayaan Maluku Tenggara melalui Internet.
 • Migranten televisie Nederland
  MTNL maakt televisie voor de vier grootste allochtone gemeenschappen in Nederland: de Turkse, de Surinaamse, de Antilliaanse en de Marokkaanse.
 • The Multicultural Skyscraper
  a virtual environment which offers access to a range of links related in some way to The issues of minority access to the media labour market and minority portrayal in media programming.
 • Het Nationaal Archief
  Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die genteresseerd is in de geschiedenis van:
  Nederland en zijn kolonin
  het graafschap/gewest Holland en van de provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland
  particuliere instellingen en personen van nationale betekenis
 • Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)
  is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Vanuit de vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voert het NCB projecten uit en biedt het diensten en producten aan, gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving. Volwaardige participatie van migranten is voor het NCB een voorwaarde om tot een samenleving te komen, waarin alle beschikbare krachten en talenten optimaal gebruikt worden. Om dat te bereiken dienen overheden, bedrijven en instellingen hun organisatie toegankelijker te maken voor migranten. De samenleving is immers sterk veranderd en de producten en dienstverlening moeten ook op de migranten worden afgestemd. Daarnaast moeten migranten beter worden toegerust om maatschappelijke mogelijkheden te kunnen benutten. Het NCB wil aan dit proces een concrete bijdrage leveren.
 • Paletweb
  Ht web voor multicultureel Brabant met korte en bondige informatie over ontwikkelingen, beleid en activiteiten van Stichting Palet.
 • Parel/Pearl
  Parel is een landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen dat zich richt op alle sectoren van het onderwijs. Parel is een onafhankelijke, professionele organisatie met ruim tien jaar ervaring op dit terrein. Parel adviseert scholen en uitgeverijen bij het afstemmen van hun leermiddelen op de multiculturele samenleving.
  Pearl is an independent national advisory centre for intercultural learning materials.Parel advises schools and publishers in adapting their learning materials to suit a multicultural society.
 • Steunpunt Minderheden Overijssel Het SMO is een provinciaal ontwikkelingsinstituut voor minderheden./ Provincial developement centre for minorities
 • The WWW Virtual library on Migration and Ethnic Relations , Utrecht (English).
 • Stichting Vredeseducatie Foundation for Peace Education
 • Wit over Zwart over Wit
  Digitale tentoonstelling. In 'Wit over Zwart over Wit' een greep uit tekeningen, foto's, ansichtkaarten, reclames en koekblikken, vooral uit de afgelopen twee eeuwen. Het volledig bekijken van deze tentoonstelling neemt ca. 90 minuten in beslag. Deze tentoonstelling valt ook per onderdeel te bekijken.
 • WijkAlliantie
  De buurt verbeteren doe je samen, niet in je eentje. Je kunt van elkaars talenten gebruikmaken, elkaars mening vragen en samen brainstormen over de beste aanpak. Zo kom je op bruisende ideen die in de praktijk nog werken ook. Dit geldt voor een netwerk van bewoners, maar ook voor al die netwerken onderling. Die kunnen immers ook profijt hebben van elkaars bagage! Dat levert een creatieve kruisbestuiving op!

Human Rights/Refugees

Vrouwen / Women

 • Vrouwen startpagina
 • Het Vrouwenplein De emancipatieportalsite www.vrouwenplein.nl is een dienst van Stichting Vrouwenhuis Amsterdam, multicultureel emancipatiecentrum. Diverse landelijke en Amsterdamse vrouwenorganisaties en emancipatienetwerken zijn met een 'banner' onderdak terug te vinden in n van de digitale gebouwen op het Vrouwenplein.
 • Emancipatie.nl In 1999 zijn wij begonnen artikelen van en informatie over de feministe Joke Smit (1933-1981) online te brengen. In de loop van 2000 zullen we die verzameling completeren. Rondom deze pagina's bouwen wij nu de site emancipatie.nl, waarin we de emancipatiebeweging in Nederland in beeld brengen. Dat doen we door het verzamelen en rubriceren van links naar sites en informatie.
 • International Information centre and Archives for the Women's Movement
  The IIAV is the national centre of expertise in the Netherlands, providing information on the position of women and women's studies. The IIAV's uniqueness and comprehensiveness dates back to 1935. The IIAV preserves the cultural legacy of women in the past and the present and provides actual information on the position of women. (Nederlands, English)
 • Women on Waves
  Women on Waves is a non-profit organization based in the Netherlands concerned with women's human rights. Its mission is to prevent unwanted pregnancy and unsafe abortions throughout the world. Women on waves sails a ship to countries where abortion is illegal and takes women onto international waters to perform the procedure. They also provide reproductive health information and workshops.
 • ZAMI Organisatie voor Zwarte & Migrantevrouwen/Organization for Black & Migrant Women

Gay & Lesbian Resources

 • N.V.I.H. COC
  National Organization for the Integration of Gay people
 • COC AMSTERDAM
  National Organization for the Integration of Gay people, Amsterdam Chapter
 • COC Midden Nederland
 • DITO!
  zelfstandige organisatie voor en door jongeren die lesbisch, homo- of biseksueel zijn. Met jongeren bedoelen we tieners en jongeren van 12 tot en met 25 jaar. Deze leeftijdsgrens geldt voor de meeste activiteiten van DITO!.
 • Expreszo
  De Stichting Hoezo/Expreszo is de uitgever van Expreszo. Sinds haar oprichting in 1988 heeft zij voor elkaar weten te krijgen dat Expreszo is uitgegroeid tot een landelijk magazine dat zes keer per jaar door veel lesbische, homo- en biseksuele jongeren wordt gelezen. Sinds juni 1995 is de Stichting Hoezo/Expreszo een werkstichting van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC te Amsterdam.
 • Welcome to GAY amsterdam NEWS amsterdam's no.1 gay newspaper, bi-lingual with loads of tourist information, complete agenda and lots more.
 • Gay & Lesbian Switchboard Nederland
 • De Gaysite
  de homo informatiepagina voor Nederland en ver daar buiten. Gay infopage for the Netherlands and beyond.
 • Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA)
 • Homopagina.nl de roze variant van de Startpagina
 • Lesbische mensen.net
 • De vereniging Landelijk Netwerk Biseksualiteit
  afgekort LNBi, is d Nederlandse vereniging voor biseksuelen en over biseksualiteit. Als vereniging proberen wij de belangen van biseksuelen in Nederland, en zo mogelijk in internationaal samenwerkingsverband, te behartigen en voorzien we belangstellenden op verschillende manieren van informatie.
 • MVS Media
  Amsterdam based gay and lesbian radio and TV station. The site informs about the programmes and offers news, agenda, films, gay chart and much more queer.
 • RainBowColours-NL
  Multi-Culturele Website voor en door zowel allochtone- als autochtone homoseksuelen in Nederland en Belgi. Lid kunnen worden, zij die, ongeacht nationaliteit, huidskleur, religieuze, etnische of politieke achtergrond, actief willen samenwerken aan het tot stand komen van een voor zowel allochtone- als autochtone homoseksuelen leefbaar, tolerant en kleurrijk Nederland en Belgi, waarin ieder voor zijn homoseksualiteit kan uitkomen, zonder met discriminatie te worden geconfronteerd.
 • RozeLinks
 • Transgender Netwerk Nederland
  Stichting Transgender Netwerk Nederland zet zich in voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie.
 • Zij aan Zij

Jewish Resources/Shoah

 • Anne Frank Stichting
  Op 3 mei 1957 wordt de Anne Frank Stichting opgericht om het pand aan de Prinsengracht te behoeden voor sloop. Drie jaar later opent het museum zijn deuren. De Stichting beheert het Anne Frank Huis en ontwikkelt educatieve producten en activiteiten ter bevordering van verdraagzaamheid en wederzijds respect in de samenleving.
 • Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland
  een Monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.
  Internet monument dedicated to preserving the memory of all men, women and children who were persecuted as Jews during the Nazi occupation [of the Netherlands] and did not survive the Shoah.
 • Nationaal Monument Kamp Amersfoort
 • Concentratiekamp Dachau Meer dan 200.000 mensen uit heel Europa hebben in Dachau gevangen gezeten. Een groot deel van hen werd gedood of kwam door ontberingen om het leven... Met behulp van deze website willen de oud-gevangenen van dit kamp u een indruk geven van wat zich daar in die 12 jaren van nazibarbarij heeft afgespeeld.
 • History of the Holocaust: Lest we forget
 • Horst Eichenwald
  Over kleine joodse jongen uit Erwitte in Duitsland
 • De Hollandsche Schouwburg
  De Hollandsche Schouwburg werd gedurende de oorlogsjaren 1942-1943 gebruikt als deportatieplaats voor joden. Het gebouw, in 1892 gebouwd als huis voor cultuur en ontspanning in het hart van de oude jodenbuurt, werd daarmee een plek van onheil en intens verdriet. Vanuit de schouwburg werden duizenden mannen, vrouwen en kinderen weggevoerd naar Westerbork en vandaar verder, de dood tegemoet. Weinigen overleefden. 104.000 Nederlandse joden werden vermoord in de vernietigingskampen van de Duitse bezetter.

  During part of the Second World War, in 1942 and 1943, the Hollandsche Schouwburg (the Dutch Theatre) was used as a deportation centre for Jews. The theatre, built in 1892 as a centre for relaxation and entertainment in the heart of the old Jewish quarter of Amsterdam, became a place of grief and anguish. Thousands of men, women and children were sent by train from here to Westerbork transit camp in Holland, and from there to death camps. Few of them lived to return. In the course of the Second World War 104,000 Dutch Jews were killed in Nazi extermination camps.
 • Ijar Joodse Studenten- en Jongerenvereniging/Jewish Students and Youth Society Ijar
 • In memoriam of Iwan and Jettie
 • Nederlands Auschwitz Comit Dutch Auschwitz Committee
 • NIK - Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap
 • NIW Nieuw Israelitisch Weekblad - The New Israelite-Dutch Weekly
 • Portuguese Jewish Synagogue Amsterdam
 • Verbond van Liberaal-Religieuze joden in Nederland Society of Liberal Religious Jews in the Netherlands
 • Nationaal Monument Kamp Vught Deze site bevat informatie over de geschiedenis van het concentratiekamp Vught en over het huidige Nationaal Monument Kamp Vught.
 • Nederlands Verzetsmuseum Amsterdam/Dutch Resistance Museum.
 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork
  Information on camp Westerbork Museum, the history of Westerbork and the monuments at the site of the former camp.

Misc./Regional

 • LSVB - Landelijke Studenten Vakbond / The Dutch National Students Union
 • Leren.nl
  Gebruik het Internet om je kennis uit te breiden en jezelf te ontwikkelen.Bepaal zelf wat je leert, waar en hoe! Hier vind je zeer veel online kennisbronnen over allerlei onderwerpen.
 • United for Intercultural Action
  European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees.
 • ECMI
  The European Centre for Minority Issues is a non-partisan, bi-national institution founded in 1996 by the Governments of the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, and the German State of Schleswig-Holstein. The three founders are represented by the Danish Ministry of Research and Information Technology, the German Federal Ministry of the Interior, and the Schleswig-Holstein Ministry of Education, Science, Research and Cultural Affairs.
 • The Euro-Med Youth Platform
  Young people & youth organisations in the Euro-Mediterrenean region.
  The Platform aims at bringing young people from the region together in an environment of tolerance and mutual understanding, facilitating networking between us, assisting in the capacity building of our organisations, increasing our participation, sharing of relevant information, and exchanging good practice.
  Our objectives are the nurturing of democracy and its established instruments, and fostering mutual understanding as well as improvement in the issues of racism, gender equality and minority rights.
 • European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
  The primary task of the Centre is to provide the EU Community and its Member States with objective, reliable and comparable data at European level on the phenomena of racism, xenophobia an anti-Semitism in order to help them when they take measures or formulate courses of action within their respectives spheres of competence. The Centre studies the extent and development of the phenomena and manifestations of racism, xenophobia and anti-Semitism, analyses their causes, consequences and effects and examines examples of good practice in dealing with them.
 • European Network Against Racism to combat racism from all the EU Member States
 • The Migration Policy Group
  MPG was established as an independent, not for profit organisation based in Brussels. MPG is committed to improving policy development on migration and related issues through the promotion of facilitated exchange between key stakeholders in Europe, North America and the international community, and through the production of substantive, comparative policy analysis. MPG bases its activities on the belief that high-level discussion and debate within and between countries among representatives of all sectors of society - public, private, and business - can contribute to the identification and implementation of innovative and effective solutions to the challenges posed by migration.
 • European Federation for Intercultural Learning
 • Education without prejudice.
  A site about Diversity in Early Childhood, Education and Training. This site wants to help create a European network on anti-bias education in the early years. It contains background information, events, training resources and discussion groups. Belgium and other countries.
 • ECRI
  The European Commission against Racism and Intolerance is a body of the Council of Europe set up by the first Summit of Heads of State and of Government of the member States of the Council of Europe held in Vienna in October 1993.
 • Tolerantschools a European network
  The EU-financed project "Tolerantschools a European network" by offering an own internet and communication platform enables the presentation of innovative European projects and initiatives, the exchange of experiences of its actors, their networking and co-operation, the quest for suitable project partners and the further development of pedagogical methods. The project is coordinated by the DGB-Bildungswerk Berlin-Brandenburg/Germany.
 • Youth Against Racism in Europe

Submit your URL | About the Crosspoint | Search the Crosspoint
Magenta Foundation
Created by Magenta Foundation © 1996-2005 Amsterdam.
All suggestions & comments please to xpoint@magenta.nl